Radencommunisme 1938-1940

Radencommunisme 

Uitgegeven te Amsterdam door de “Groep van Internationale Communisten” en “Proletenstemmen”.

Redactie en administratie: J. Meijer, Chasséestraat, nr. 11, 3-hoog, Amsterdam-West;

contactadres voor België: F. van Dooren, Rooigemlaan, nr. 547, Gent.

Complete serie 1938-1940

Bron: I.I.S.G., Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer.

Radencommunisme 

Oorspronkelijk model van de IISG

Redactionele opmerkingen

Voorwoord en inleiding

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 1, augustus 1938
• Het nieuwe tijdschrift “Radencommunisme” • Trotski en het radencommunisme • Het Communistisch manifest • Klassenbeweging [wordt vervolgd]

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 2, september 1938
• De “wilde” kolenontginning in Pennsylvania (Uit “Living Marxism”; verkort) • Woorden van Lenin • Klassenbeweging II • Trotski en het radencommunisme II • Sowjet-bourgeoisie (Fragment uit “Au pays du grand mensonge” door Ciliga) (Slot volgt)

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 3, oktober 1938
• De internationale situatie • Brief van Karl Liebknecht • Gedicht • De economische crisis in Duitsland • Klassenbeweging (III.)

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 4, november 1938
• Frankrijk na München • De Japanse arbeidersklasse [wordt vervolgd] • Klassenbeweging IV. (Slot) • Karl Kautsky • Ter recensie. Castratie en sterilisatie, door Frank van Looy, uitgave depot “Het Lichtschip”, Singel 265 Amsterdam C. • Duitse pogrom 1938 • “Luchtbescherming”, voor Wie?

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 5, december 1938
• De algemene staking van 30 november in Frankrijk • Het proces tegen de P.O.U.M. (Uit “Internationaler Beobachter”, uitgave J.N. Hinse, inclusief bovenschrift) • De Japanse arbeidersklasse (vervolg van no. 4)

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 6, februari 1939
• De ontwikkeling van Duitsland • Vakverenigingsoppositie in Frankrijk • Moeten de arbeiders Rusland verdedigen? • “Wie niet werkt, zal ook niet eten”

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 7, februari 1939
• De ondergang van het “Volksfront” • Ontwikkelingslijnen der Franse politiek • De illusie van het “Volksfront” • Barcelona, het begin van het einde • De Duitse staat als ondernemer • De nederlaag in Spanje en nieuwe perspectieven

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 8, maart-april 1939
• Japan arm aan grondstoffen • Is Nazi-Duitsland kapitalistisch? (Uit “Der Soz. Kampf” van 25 februari 1939, iets verkort) • Opmerkingen van de G.I.C. • Groeiend fascisme in Frankrijk • Economische “ordening” • Inhoudsopgave van “Radencommunisme” van no. 1 tot 8

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 9, mei 1939
• Het einde van de burgeroorlog in Spanje

I. • Augustus 1936 • Januari 1937 • Voedselvoorziening

II. • Verloren arbeidersmacht • Kiemen van proletarische dictatuur

III. • De verdeeldheid der arbeidersklasse • De vakbeweging als rem

IV. • De leiding der productie

V. • Militaire verdediging

VI. • Het bouwen aan de toekomst

Buitenlandse handel van Japan • Economische “ordening” in Nederland • Een open brief aan onze lezers! (Amsterdam, juni 1939, Groep “Proletenstemmen”, “Groep van Internationale Communisten”)

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 10, juni 1939
• Duitsland in de crisis van 1929 • Rusland en de grote nederlaag van de Duitse arbeidersklasse in 1933 • Het Japanse imperialisme (slot) • Het Japanse imperialisme ion Mantsjoerije en China • Spaanse vluchtelingen • De plaats van de oude vakverenigingen • Bij de financiële circulaire • Brief uit Rotterdam. Ter discussie. Over organisatie

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 11, juli 1939
• Duitsland in de crisis van 1929 (slot) • Nederlands-Indië in en na de crisis van 1929 • Brief uit Rotterdam

Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 12, augustus 1939
• Communisme en geestelijke vrijheid • Herstel van het kapitalisme in Duitsland • Ingezonden naar aanleiding van de brochure: “De wereld in slagorde” • Opmerking bij: Herstel van het kapitalisme in Duitsland

Radencommunisme, tweede jaargang, nr. 1, november 1939
[Mededeling aan de lezers: In september en oktober is geen nummer van Radencommunisme verschenen] • De nieuwe machtsvorming der arbeiders [deel 1] (Wordt vervolgd) • De ideologie van het nationalisme (geschreven in mei 1939)

Radencommunisme, tweede jaargang, nr. 2, december 1939
• De tweede wereldoorlog • Voor twintig jaren • Boekbespreking. “De partij” door Josine Schmidt; vertaald door Giacomo Della Barga; uitgave V.A.U. Amsterdam

Radecommunisme, tweede jaargang, nr. 3, februari 1940
• Marxisme en psychologie [Anton Pannekoek] • Wat men behoort te weten omtrent: Steun en W.P.A. (de Amerikaanse werkverschaffing) (Vertaald uit “Living Marxism”) • De nieuwe machtsvorming der arbeiders, 2e deel

Radencommunisme, tweede jaargang, nr. 4, maart-april 1940
• De arbeidersklasse en de revolutie • Over de perspectieven van de komende klasse-akties • In het land van de grote leugen. Boekbespreking [Ciliga]